سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی دراسرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمدحسین محصل – کارشناس ارشد سازه های دریایی

چکیده:

دراین مقاله تخریب خستگی شمع ها ناشی از تنشهای حاصل از بارهای محیطی سرویس دهی رویسکوهای ثابت شابلونی Jacket موردب ررسی قرارگرفته است آنالیز خستگی شمع به روش کلاسیک روی سازه نمونه سکوی گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی واقع درخلیج فارس با پروفیل خاک رسی انجام گرفته است بررسی خستگی شمع ها در اثر شرایط محیطی برای شمع های بلند انعطاف پذیر درمحدوده عمل گیرداری نشان میدهد که خستگی شمع ها در سکوهای ثابت شابلونی می تواند نقش تعیین کننده ای در طراحی این نوع از سازه های دریایی داشته باشد برای بدست آوردن یک عمر خستگی قابل قبول و مطمئن باید از منحنیهای S-N ایین نامه API-RP2A مربوط به اتصالات جوشی سربه سر و الزامات یک طرفه بیرونی استفاده کرد دراین مقاله از آیین نامه API استفاده شده است شمع های کوتاه صلب نیازی به بررسی خستگی ندارند.