سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
سهیلا اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار مس جیان در مجموعه آتشفشانی-رسوبی دگرگون شده سوریان در پهنه سنندج -سیرجان متشکل از میکاشیست، کلریت شیست،کالک شیست، گرافیت شیست و متابازالت واقع شده است . واحدهای سنگی منطقه اغلب شدیدا دگرسان شده اند. بافت های به جا مانده در مقاطع شامل اینترسرتال، اینترگر انولار، افتیک، ساب افتیک، پورفیری و دیابازی م ی باشن د. سن گ های آذرین منطقه در نموداره ای استاندارد ژئوشیمیایی در محدوده بازالت های تولئیتی با درجه ذوب بخشی پایین و با ماهیت E- MORB قرارامی گیرنداین بازالت ها آلودگی جزئی را با پوسته قاره ای به نمایش می گذارند و می توانند نشانگر ریفت درون قاره ای باشند که جایگاه مناسبی برای کانسارهای سولفیدی زیر دریایی است.