سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشرف ترکیان – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
لیلی ایزدی کیان – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مژگان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در جنوب شرق قروه شمال روستای میهم پایین در محدوده ی بین طولهای ۴۷درجه و ۵۱دقیقه تا ۴۷درجه و ۵۴ دقیقه و عرضهای ۳۵درجه و ۲ دقییقه تا ۳۵درجه و ۳ دقیقه جغرافیایی طیفی از سنگهای دگرگونی شامل آمفیبول شیست مرمرسیلیسی و ناخالص و سنگهای آذرین شامل گرانیت آپلیت، دیوریت و دلریت رخنمون دارند شواهد مربوط به دگرشکلی در این سنگها برروی زمین شامل چینهای نامتقارن در سنگ مرمر و بودینی شدن رگه های سیلیسی در سنگ امفیبول شیست و در مقاطع میکروسکوپی شامل ریزساختارهای شکستگی کینک شدگی، ریزچین، خاموشی موجی، ماکل های دگرشکلی، جهت یابی ترجیحی بلورهای کلسیت، پرتیتی شدن و جایگزینی میکروکلین به جای ارتوز می باشد