سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام بهپور – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
علی اصغر سپاهی گرو – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
جعفر حسینی دوست – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان

چکیده:

مجموعه سنگهای آذرین مورد مطالعه در عرضجغرافیایی شمالی’ ۱۹ º ۳۵ تا ’۲۵ º۳۵ و طول جغرافیایی شرقی’ ۵۶ º۴۸ تا ’۰۰ º۴۹ در استان همدان وشمال شرق شهرستان کبودرآهنگ قرار دارند که متعلق به کمان تکتونو ماگمایی ارومیهدختر می باشند. سن این سنگ ها الیگوسن میوسن است و مجموعه ای از کوارتزدیوریت، دیوریت تا گابرو را شامل می شوند. این سنگ ها از نظرکانی شناسی از پلاژیوکلاز کلینوپیروکسن( اوژیت)، آمفیبول و کوارتز تشکیل شده اند. بافت عمده در این سنگها اینترگرانولار می باشد. پدیده زونینگ در پلاژیوکلازها مشاهده میشود