سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عایشه سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی
غلامرضا میراب شبستری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین آدابی – استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیدعلی آقانباتی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

بررسی توالی هم ارز بخش آهکی سازند قلعه دختر در برش کوه بیرگ واقع در جنوب شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگو از نظر ترکیب سنگ شناسی تفاوت قابل توجهی نشان میدهد بخش آهکی سازند قلعه دختر در مقطع مورد نظر شامل لایه های آهکی ضخیم متوسط و نازک لایه است که هم ارز بخش میانی آهکی این سازند در برش الگو است همچنین در بخش زیرین و بالایی آن واحد طبقات ماسه سنگی قرمز رنگ مشاهده شده است اما رش الگوی این سازند شامل بخش ماسه سنگ زیرین بخش شیل میانی و بخش آهک بالایی است از این رو به نظر می رسد که وضعیت رسوبگذاری این توالی نسبت به برش الگو متفاوت بوده است.