سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزاد پارسادوست – کارشناس ارشد و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
بابک بحرینی نژاد – کارشناس ارشد و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
محسن دهقانی – کارشناس ارشد و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
مسعود تدین نژاد – کارشناس ارشد و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا

چکیده:

خاک های آلوده به عناصر سنگین یکی از بزرگترین معضلات دنیای امروز می باشد که پاکسازی اینگونه خاک ها بویژه درمناطق مسکونی و کشاورزی مستلزم بهره گیری از پیشرفته ترین متد های بیولوژیکی است تا بتوان بدون کمترین خسارت به محیط خاک را پالایش نمود. یکی از جدید ترین فن آوری های نوین گیاه پالایی phytoremediation یا استفاده از گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده می باشد که امکان کاربرد آن در سطح وسیع و با کمترین خسارت به محیط وجود دارد کادمیم از جمله عناصری است که در غلظت های بالا به عنوان یک عنصر آلاینده محیط زیست معرفی شده و می تواند اثرات مخربی بر انسان ها و جانوران داشته باشد. بدین منظور مطالعه ای در بهار سال ۱۳۸۳ با یازده گونه گیاهی در سه جایگاه و همچنین فرم کل و عصاره گیری شده با DTPA عنصر کادمیم اندازه گیری شد. زیست انباشتگی عنصر کادمیم در اندام های هوایی و زیرزمینی و همچنین فاکتور انتقال عنصر کادمیم که در بحث گیاه پالائی و به طور خاص عصاره کشی گیاهی مهم می باشد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . درنهایت نتایج نشان داد گونه های گیاهی Acantholimon sp Ebenus stallata و stallata به ترتیب بیشترین غلظت کادمیم در اندام هوائی ۱/۹۷ ، ۱/۵۳ ، ۱/۴۰ و بیشترین ضریب انتقال کادمیم از اندام زیرزمینی به اندام هوائی به ترتیب ۱۲/۶ ، ۱/۳۷ ، ۲/۰۹ را دارا بودند. این سه گونه دلیل بالا بودن میزان زیتوده و زیست انباشتگی در اندام هوائی جهت پالایش خاک های آلوده به عنصر کادمیم دراین منطقه و مناطق مشابه می توانند توصیه گردند