سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا تهرانی بقا – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران
علیرضا محمودی نهاوندی – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران
محمود نصیری – بخش تحقیق و توسعه شرکت آناسیمین تهران

چکیده:

خواص پایداری کف مربوط به سه شوینده مختلف مورد بررسی قرارگرفت یک دستگاه برا یمطالعه تشکیل و پایداری کف با استفاده از تکنیک پردازش تصویر طراحی و ساخته شد تصاویر کف در فواصل زمانی مختلف ضبط شد و با استفاده از یک الگوریتم و فرایند محاسبات ریاضی جدید مورد پردازش قرارگرفت روش استفاده در مقایسه با روش استاندارد و قدیمی ASTM1173-53 که بروش Ross miles شهرت دارد بسیار ساده تر دقیق تر و تکرار پذیرتر است این روش بطور معمول برای آنالیز تمام انواع کف قابل استفاده بوده و پارامترهای استاندارد جدیدی را برای ارزیابی قابلیت تشکیل و پایداری کف ارائه می نماید.