سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی گلدوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه برق، تهران، ایران
علیرضا سیادتان –

چکیده:

در این مقاله به تحلیل مدل سازی ژنراتور القایی سرعت ثابت به جهت مطالعات پایداری سرعت روتور پرداخته می شود و مدل های تک قفسی و دوقفسی با هم مقایسه می شوند. همچنین تأثیر افت ولتاژ متقارن روی رفتار ژنراتور با جزئیات مطالعه شده، پایداری سرعت روتور توربین نیز آزموده شده و زمان بازیابی سرعت روتور به عنوان یک نشانه پایداری سیستم پیشنهاد شده است. تفاوت های معنی داری در نتایج به دست آمده برای هر دو مدل وجود داشت، برای مثال مدل دوقفسی پایداری سرعت و ولتاژ بهتری را نشان می دهد. برای برخی از طراحی های ژنراتور مدل تک قفسی می تواند پیش بینی های پایداری را به سمتی نادرست هدایت کند چون اطلاعات سازنده ی این چنین طراحی ها فقط می تواند با یک مدل دوقفسی برآورده شود. استفاده از مورد آخر برای شبیه سازی توربین های باد سرعت ثابت با این نوع به طور مؤکد توصیه می شود.