سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سرائی – دانشجوی دکتری
هادی غائبی – دانشجوی دکتری
مجید عباسپورتهرانی فرد – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله مطالعه پارامتری یک سیستم سرمایش جذبی و بهینه سازی از دو دیدگاه انرژی و اگزرژی انجام شده است درسیستم سرمایش جذبی بازگشت ناپذیری ها باعث کاهش قابل ملاحظه COP و راندمان اگزرژتیک می شوند عمده ترین دلیل بازگشت ناپذیری ها درسیستم سرمایش جذبی انتقال حرارت نامطلوب درمبدلهای حرارتی سیستم است دراین مقاله پس از مدلسازی ترمودینامیکی سیستم بهینه سازی پارامترهای طراحی و عملکردی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است مساله بهینه سازی یک مساله بهینه سازی از دودیدگاه مخلتف بوده که توابع هدف آن ضریب عملکرد و راندمان اگزرژتیک کل سیستم بوده است علاوه براین با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک تاثیر تغییر پارامترهای طراحی سیستم برروش ضریب عملکرد و راندمان اگزرژتیک سیستم بررسی و مقایسه شده اند .