سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبداله کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک مؤسسه آموزش عالی روزبهان ساری
مبین افضلی راد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

سیستم فونداسیون پی گسترده شمع اخیراً به طور گسترده برای سازه های زیادی، به خصوص ساختمان های بلند استفاده می شود. در این فونداسیون شمع ها نقش مهمی در کاهش نشست و اختلاف نشست ایفا میکنند و در نتیجه می تواند به طراحی اقتصادی بدون به خطر انداختن ایمنی سازه منجر شود. در این مقاله آنالیز پی گسترده شمع – به روش المان محدود سه بعدی توسط برنامه Plaxis 3D Foundation انجام گرفت. خاک به صورت ۵ لایه مدل شد. آنالیز عددی با سه نوع شدت بار سرویس صورت گرفت. علاوه بر این، مطالعات پارامتری براساس اختلاف فاصله شمع ها، تعداد شمع هاو ضخامت پی گسترده صورت گرفت. نتایج نشان داد که ماکزیمم نشست پی گسترده شمع به فاصله شمعها و تعداد شمعها بستگی دارد؛ در حالی که ضخامت پی گسترده اثر قابل توجهی در ماکزیمم نشست ندارد. ضخامت پی گسترده تاثیر خود را در نشست تفاضلی نشان داد، به طوری که افزایش ضخامت پی گسترده باعث کاهش نشست تفاضلی فونداسیون شد. اجرای پی گسترده شمع در خاک ماسه ای مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن بدست آمد.