سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار -دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی احمدی والا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله تحقیقی پارامتری از متغیرهای مختلف از جمله سرعت، زاویه برخورد و اندازه شناور برروی حرکات مهم شناورهای تندرو در امواج دریا از جمله رول و پیچ و شتاب در جهت عمودی که منجر به اسلم می شود به روش تحقیق میدانی میباشد. بدین منظور تست های ثبت رفتار شناور در ابعاد واقعی بر روی سه فروند شناور که شامل دو شناور مونوهال ۱۶ و ۱۸ متری و یک شناور کاتاماران ۱۴ متری می باشد انجام شده است . برای بررسی رفتار شناورها از نمودارهای طیف انرژی حرکات آنها که نشان دهنده رفتار کلی آنها می باشد استفاده شده است . در این گزارش رفتار شناورها در حالتهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت یک نتیجه گیری کلی در تاثیر متغیرها بر دریامانی شناور ارائه شده است.