سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
فضل الله سلطانی – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

دراین مقاله رفتارسهبعدی فونداسیون گسترده متکی برشمع درخاکهای رسی با استفاده ازمدلسازی عددی مبتنی برروش اجزای محدود مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج بیانگر این است که حداکثر نشست ایجاد شده درفونداسیون به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر چیدمان طول شمع ها و همچنین نحوه لایه بندی خاک می باشد این درحالی است که افزایش ضخامت فونداسیون گسترده درکاهش نشست های اختلافی تاثیر چشمگیری داشته و اثرقابل ملاحظه ای درنشست کلی ندارد ازطرف دیگر افزایش سختی مصالح شمع نسبت به خاک اطراف نیز درمیزان سهم باربری شمع ها بررسی میگردد.