سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هومن عابد درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان(تبدیل انرژی)
کاظم آتشکاری – دانشیار دانشگاه گیلان(ترمودینامیک کاربردی)
آرش جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان(تبدیل انرژی)

چکیده:

انرژی مورد نیاز جهان به صورت پیوسته در حال افزایش است. سیکلهای ترمودینامیکی جدید، برای استفاده موثر از منابع دما پایین مانند انرژی خورشیدی، منابع اتلافی و زمین گرمایی بسیار مهم هستند. در این مقاله به بررسی سیکل قدرت- سرمایش، که ترکیبی از سیکل رانکین و سیکل تبرید جذبی می باشد، پرداخته شده است. در این سیکل از مخلوط دوگانه آب- آمونیاک به عنوان سیال عامل استفاده می شود. این سیکل قابلیت استفاده از منابعی مانند انرژی اتلافی سیکل قدرت معمولی و یا منبع حرارتی مستقلی که از انرزی خورشیدی و یا زمین گرمایی استفاده می کند را دارد. سیکل لورنتز به عنوان سیکل برگشت پذیر ایده آل در بررسی ترمودینامیکی این سیکل از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه مطالعه پارامتریک بر روی قدرت و ظرفیت سرمایشی و بررسی راندمان حرارتی و راندمان قانون دوم مورد ارزیابی قرار گرفته است.