سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه پل و راه پاریس
مرضیه فتحعلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک– دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به صورت خلاصه چهارچوب تئوریکی از مدل شکست جدید ترموهیدرومکانیکی (مدلTHHMD را ارائه میکند. برخلاف بیشتر مدلهای شکست چندفازه، این مدل با متغییرهای حالت مستقل (تنش خالص، مکش و تنش حرارتی) فرمولبندی شده است. متغیر شکست یکتانسور مرتبه دوم است. جهات اصلی تنش و شکست یکسان فرض میشود. رویکرد این مدل، ترکیب تئوریهای ترمودینامیکی و میکرومکانیکیاست. تانسور کرنش به دو مولفه کرنش مستقل ترمودینامیکی تقسیم شده است. نفوذپذیری ذاتی وابسته به ترک خوردگی معرفی شده است. یک شبیه سازی عددی توسط برنامه المان محدودArson and Gatmiri 2008) θ-Stock به منظور مطالعه شکست در نمونه بنتونیت غیراشباع با بارگذاری حرارتی صورت گرفته و نتایج آن بحث شده است.