سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی پورصادقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حامد صفاری – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیراحمد هدایت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

زلزله های نوتریج و کوبه درسالهای ۱۹۹۴و۱۹۹۵ باعث ایجاد خرابیهای غیرمنتظره ای درمحل اتصال تیر به ستون شدند درنتیجه تحقیقات وسیعی برای شناخت رفتار اتصالات و بهسازی آنها از نظر مقاومت و شکل پذیری آغاز شد روشهای ارایه شده یا براساس کاهش مقطع تیر یا برپایه مقاوم سازی تیر ردمحل اتصال هستند اضافه کردن میراگر شکافدار به بالا و پایین بالهای تیرراه دیگری است که رفتار اتصال را بهبود می بخشد این میراگر ها قادر به جذب و اتلاف بخشی مهمی از انرژی حاصله از زلزله می باشند و درنتیجه کاهش قابل ملاحظه درکرنش پلاستیک در ناحیه اطراف ستون را سبب می شود و سبب دور شدن مفصل پلاستیک از برستون میگردند دراین تحقییق ۴ میراگر دراتصال استفاده شده است جهت یافتن بهترین ترکیب قرارگیری میراگرهای شکافدار یک مطالعه پارامتریک برروی هندسه آنها صورت پذیرفته است.