سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی محمدنیکبخت – استادیاران گروه مهندسی فنی کشاورزی دانشگاه تهران
سعید مینایی – دانشور گروه مهندسی فنی کشاورزی دانشگاه تهران
برات قبادیان – دانشور گروه مهندسی فنی کشاورزی دانشگاه تهران
حسن ذکی دیزجی –

چکیده:

مقاومت خاک یکی از خصوصیات بسیار مهمی است که همواره در زمینه های مکانیک خاک خاک ورزی و رشد ریشه گیاه مورد بحث و بررسی بوده است کاستی ها و معایب استفاده از فروسنج مخروطی محققان را برآن داشت که رویکرد جدیدی به نام روش درحال حرکت on-the-go را در مورد اندازه گیری مقاومت خاک بکارگیرند. برای استفاده ازاین روش باید از حسگری بکار برده شود که برروی آن کاوشگری نصب می باشد که قادر است در حال حرکت تراکتور عمل اندازه گیری را انجام دهد کنترل شرایط کارکرد برای انجام آزمایشها در مزرعه راحتی میسر نمی شود بنابراین به محیط آزمایش بهترینیاز است که انباره خاک نام دارد درتحقیق حاضر انباره خاک رفت و برگشتی با امکانات و تجهیزات کنترل سرعت فرآوری خاک و غلتک ایجاد فشردگی مصنوعی ساخته شد در ادامه حسگر افقی اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک برروی سازه متحرک این انباره نصب گردید و با استفاده از بارسنج پارامتر مقاومت خاک اندازه گیری و Sri نام گذاریشد.