سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود درستکار سیانی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدجلیل رضوی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دانه جو به دلیل داشتن نشاسته قابل هضم بالا به عنوان یک منبع اصلی انرژی در جیره غذایی دام به کار می رود این دانه به دلیل داشتن پوسته سختی به نام پریکارپ قبل از مصرف دام نیازمند فرآوری است به منظور عمل آوری جو با دستگاه غلتک بخاری و تعیین پارامترهای موثر بر کمیت و کیفیت محصول فرآوری شده پس از ساخت دستگاه غلتک بخاری آزمایشات مورد نیاز برروی نمونه واریته بینام صرت گرفت پارامترهای مورد نیاز شام لسرعت دورانی غلتک در سه سطح ۲۵۰، ۳۰۰ ، ۳۵۰ دور بردقیقه فاصله بین دو غلتک در ۲ سطح ۰/۸ و ۱/۳ میل یمتر و زمان بخاردهی در ۴ سطح ۹، ۱۲ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه و در سه تکرار در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت مورد ارزیابی قرارگرفت. پس از انجام آزمایشات شاخص فرآوری و آنالیز وزنی ذرات تشکیل دهنده هر نمونه و شاخص فرآوری اندازه گیری شد. آنالیز وزنی ذرات تشکیل دهنده هر آزمایش با استفاده از دستگاه غربال لرزان انجام گرفت.