سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی دهشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
زهره بهلولی –

چکیده:

تیره چتریان یکی از تیره های بزرگ گیاهی است که دارای ۴۲۰جنس و ۲۸۵۰ گونه می باشد که درنواحی غرب و جنوب غربی ایران بصورت خودرو می رویند و دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی هستند دراین تحقیق بررسی اناتومیکی ساقه دو گونه Torilis دراستان لرستان مورد بررسی قرارگرفت که با روش رنگ امیزی مضاعف و با استفاده از دو رنگ کارمن زاجی و بلودومتیلن صورت گرفت ساقه این گونه ها از نظر شکل و تعدادلایه های کلانسیم دستجات آوندی کانالهای ترشحی فیبراسکلرانشیمی تفاوت هایی داشتند و صفاتی مثل ویژگی کرکها و شکل سطح مقطع درتشخیص دو گونه کاربرد داشت