سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد شیرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
ولی احمد سجادیان – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

تزریق گاز نیتروژن درسالهای اخیر باتوجه به ارزانی دردسترس بودن آن مورد توجه زیادی قرارگرفته است جایی که یکی از مکانیزم های فعال درمخازن شکافدار مکانیزم ریزش ثقلی می باشد تزریق گاز نیتروژن بدلیل دارا بودن ضریب حجمی بالا سبب افزایش پتانسیل ریزش ثقلی و همچنین جدایش ثقلی خوب درمخزن شده که خود باعث تخلیه بیشتر ماتریکس درناحیه مورد تهاجم گاز می شود دراین مقاله ابتدا به خواص فیزیکی نیتروژن مزایای فنی و انواع روشهای تزریق ان پرداخته شده است ولی از انجایی که امکان پدیده میان شکنی breakthrough درتزریق گاز درمخازن شکافدار وجود دارد بصورت دوره های متناوب به همراه تزریق گاز آب هم تزریق می شود دراین تحقیق سناریوهای مختلف تخلیه طبیعی تزریق گاز نیتروژن و همچنین تزریق متناوب آب و گاز نیتروژن WAG دریکی از مخازن شکافدار ایران را با استفاده از نرم افزار Eclips300 شبیه سازی گردیده و نتایج هرکدام از سناریوها با هم مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که تزریق متناوب آب و گاز دارای ضریب بازیافت بیشتری نسبت به روشهای دیگر است.