سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال استان کرمان قرار گرفته است و شامل برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ کوهبنان می باشد . سنگهای این ناحیه شامل سنگ آهک،شیل،سنگهای آتشفشانی و مارن وگچ می باشد.برای مطالعه و شناسای آلتراسیون ها ،خط واره های ساختمانی و تیپ های کانی سازی در ناحیه مورد مطالعه از اطلاعات ASTER و ETM استفاده شد. بیشترین تفاوت در PC4 از تحلیل مولفه های اصلی ۱-۴-۵-۷ جهت بررسی کانی های رسی مشاهده گردید که در مابین باند های ۵و ۷ که بیشترین جذب و بازتابش را دارند با مقدار ۰/۶۷۷ و۰/۷۲۹ می توان تمرکز کانی های رسی را بارز نمود. با استفاده از تکنیک های کروستا و با استفاده از ایجاد مولفه های اصلی باندهای ۵-۴-۳-۱ دگرسانیهای اکسیدآهن مشخص گردید.