سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا قائمی – دانشکده های فنی دانشگاه تهران
غلامرضا هروی –

چکیده:

امروزه موضوع آلودگی محیط زیست توسط انسان از مسائل مهمی است که دربسیاری از کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل رویکرد طراحی و ساخت ساختمان های غیرمضر برای محیط زیست مورد توجه می باشد درواقع سعی می شود با استفاده از تکنولوژی های جدید ساخت مصرف منابع آلوده کننده و میزان الودگی را کاهش داده تا درنتیجه آن بهینه شدن هزینه های چرخه حیات و حتی بعضا بهبود درکیفیت ح اصل شود این ساختمان ها که استفادها ز منابع تجدید پذیر و غیرمضر محیطی درتامین انرژی و همچنین استفاده از مصالحی که بازیافت آنها برای محیط زیست مضر نباشد درساخت انها بتوان معیارهای مهم ساخت درنظر گرفته می شود ساختمان سبز یا پایدار نامیده می شود Green Building or Sustainable Building) هدف این مقاله شناسایی معیارهای ارزشگذاری برساختمان های سبز و ارزیابی عملکرد و میزان اثر گذاری این معیارها درراستای پایداری یک ساختمان می باشد.