سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
روح اله مهرانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمود رامین – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

این طرح به منظور مطالعه و شناسایی ماهیان بومی رودخانه سیمره که یکی از بزگترین رودخانه غریی کشور که از بهم پیوستن دو رودخانه قره سو کرمانشاه و گاماسیاب همدان بوجود می آید ، طی سالهای۱۳۸۱-۸۳ انجام گردید . این طرح با هدف بهره برداری علمی ، اقتصادی و آگاهی از شرایط زیستگاههای طبیعی ماهیان در راستای حفظ و بهره برداری بهینه و استفاده از آن درمطالعات پایه و اطلاع از تنوع زیستی ماهیان جهت بازسازی ذخایر و در صورت امکان تکثیرو پرورش مصنوعی ، انجام گردید . نمونه برداری با انتخاب ۸ ایستگاه در مسیر رودخانه در طی دو سال با استفاده از انواع وسایل صید شامل الکترو شوکر ، تور پرتابی و تورهای گوشگیر انجام گرفت . نمونه های صید شده در آزمایشگاه با استفاده از کلید های شناسایی معتبر تا حد گونه شناسایی گردید از هرگونه ماهی تعداد ۵۰ فاکتور زیست سنجی ، اندازه گیری و شمارش گردیده است . مهمترین این فاکتور ها عبارتند از ، جنسیت ، طول کل ، طول استاندارد ،وزن کل ، تعداد فلس های خط جانبی ، تعداد خارهای کمان آبششی ، فرمول دندان حلقی ، قطر چشم ، فاصله نوک دهان تا انتهای باله پشتی و فاصله انتهای قاعده باله پشتی تا انتهای دم. ماهیان بومی شناسایی شده ۲۰ گونه ، ۱۲ جنس ، ۴ خانواده از ۲ راسته می باشند . از بین این ماهیان ۱۵ گونه به خانواده کپور ماهیانCyprinidaeدوگونه به خانوادهBalitoridaeدو گونه به خانواده گربه ماهیانSisoridae و یک گونه به خانواده مار ماهیان Mastacembelidae تعلق دارد