سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یوسفوند – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ،خرم آباد،
محمدرضا هزاره – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
احمد احمدی خلجی – گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
سیدوحید شاهرخی –

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال استان یزد قرار گرفته است و شامل برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ خرانق می باشد. سنگهای این ناحیه شامل سنگ آهک،شیل،سنگهای آتشفشانی و مارن وگچ می باشد. برای مطالعه و شناسای آلتراسیون ها ،خط واره های ساختمانی و تیپ های کانی سازی در ناحیه مورد مطالعه از اطلاعاتETM و ASTER استفاده شد. بیشترین تفاوت درPC4 از تحلیل مولفه های اصلی۷-۵-۴-۱ جهت بررسی کانی های رسی مشاهده گردید که در مابین باند های ۵ و ۷ که بیشترین جذب و بازتابش را دارند با مقدار۰/۶۷۷ و ۰/۷۲۹- می توان تمرکز کانی های رسی را بارز نمود با استفاده از تکنیک های کروستا و با استفاده از ایجاد مولفه های اصلی باندهای ۵-۴-۳-۱ دگرسانیهای اکسیدآهن مشخص گردید.