مقاله مطالعه و شناسایی مولکولی Brucella spp در محصولات لبنی توسط تکنیک Nested PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه و شناسایی مولکولی Brucella spp در محصولات لبنی توسط تکنیک Nested PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلا
مقاله محصولات لبنی
مقاله Nested PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی امین
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروسلا یک کوکوباسیل گرم منفی است که میزبانهای آن شامل انسان، گاو، بز، گوسفند و اسب می باشد. بروسلا از طریق شیر و فراورده های لبنی انتقال یافته و در انسان سبب ایجاد تب مالت می شود. روش های سرولوژیک تشخیص آن از حساسیت و دقت کافی برخوردار نبوده، علاوه بر آن، دارای نتایج مثبت و منفی کاذب فراوانی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع بروسلا در برخی از محصولات لبنی توسط تکنیک Nested PCR تعیین حساسیت و دقت این تکنیک می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه ۲۰۸ نمونه از محصولات لبنی شامل: ۵۷ نمونه شیر خام گاو، ۳۴ نمونه شیر پاستوریزه، ۲۸ نمونه پنیر پاستوریزه، ۲۳ نمونه پنیر سنتی، ۳۳ نمونه شیر خام بز و ۳۳ نمونه شیر خام گوسفند، از سطح استان تهران جمع آوری گردید  DNAنمونه ها به وسیله کیت (Cinna gene, Iran) DNP استخراج شد. سپس تست Nested PCR با کمک پرایمرهای اختصاصی بهینه گردید، حساسیت و اختصاصیت تکنیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: بررسی ها نشان داد از ۵۷ نمونه شیر خام گاو، ۱۹ نمونه، و از ۳۴ نمونه شیر پاستوریزه، ۱۰ نمونه، همچنین از ۲۸ نمونه پنیر پاستوریزه فقط، ۸ نمونه، و از ۲۳ نمونه پنیر سنتی، ۱۴ نمونه و از ۳۳ نمونه شیر خام بز، ۲۱ نمونه و در آخر از ۳۳ نمونه شیر خام گوسفند، ۱۹ نمونه PCR مثبت شدند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد، تکنیک Nested PCR مورد بررسی در این مطالعه از حساسیت و دقت بالایی برخوردار است. از این رو، به نظر می رسد ضرورت استفاده از روش های مولکولی به عنوان یک روش تاییدی جهت تشخیص بروسلا در کنار روش های متداول غربالگری امری لازم می باشد.