سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمدی عبدی – دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا حیدریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

دراین مقاله تاثیرادوات FACTS برپایداری گذرا و سرعت پاسخ میرایی دریک شبکه قدرت نمونه درکنار پایدارساز فازی سیستم قدرت است بررسی شده است به این منظور دو نمونه از ادوات FACTS شامل SVC به عنوان یکی از ادوات موازی و SSSC POD به عنوان یک نمونه از ادوات سری به کاربرده شده و پارامترهای کنترل کننده آنها درکنار پایدارساز فازی سیستم قدرت تنظیم شده اند نیز اثرهریک برپایداری گذرای سیستم قدرت پس ازوقوع یک خطای سه فاز دریکی از شینها برروی یک شبکه قدرت ۹ شینه استاندارد بررسی و مقایسه شده است.