سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود خطیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
احمد معتمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دراین تحقیق برروی دره رودخانه ابرسج سه ایستگاه مختلف درنظر گرفته شد و به روش آماری از رسوبات دانه ریز نمونه برداری به عمل آمد سپس بعد از آماده سازی نمونه ها درمحیط آزمایشگاه و تشکیل قرصهای رسی با سه تیمار – نمونه اشباع از پتاسیم نمونه اشباع با منیزیم و گلیسرول نمونه اشباع با پتاسیم درحرارت ۵۵۰ درجه سانتیگراد برایتشخیص کانی های رسی مورد مطالعهقرار گرفت و مشخص گردید که رسهای منطقه ابرسج از نوع مونت موریونیت ایلیت، کائولینیت و کلرید می باشد که رس غالب درمنطقه مونت موریونیت است رسهای مذکور دراثر هوازدگی سنگهای سازندهای اطراف دره که عبارتند از سازند پادها سازند خوش ییلاق وبازالتهای سلطان میدان سرچشمه گرفته اند.