سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرزاد کوپائی حاجی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور
عسگری اصغری گنجی – دانشجوی دکتری روانشناسی مشاوره
شعبانعلی نوروزی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور

چکیده:

فراهم کردن محیط یادگیریموثر راهبردهایی را شامل می شود که آموزگاران معلمان برای بوجود آوردن تجربه کلاسی مثبت و ثمربخش از آنها استفاده می کند راهبردهای فراهم کردن محیط های یادگیری موثر که معمولا اداره کلاس نامیده می شوند نه تنها پیشگیری از بدرفتاری و پاسخ دهی به ان را دربردارند بلکه از آن مهمتر استفاده درست از وقت کلاس به وجود آوردن جوی که علاقه و کاوش را برانگیزد و ممکن ساختن فعالیت هایی که ذهن و قدرت تخیل دانش آموز را درگیر کند شامل می شوند به هیچ وجه نمی توان کلاسی را که مشکلات رفتاری ندارد کلاس خوب اداره شده دانست بنابراین ایجاد محیط یادگیری موثر اداره کلاس شامل این موارد می شود سازمان دادن به فعالیت های کلاسی آموزشی میحط فیزیکی ان برای استفاده موثر از زمان به وجود آوردن محیط یادگیری شاد و ثمربخش و به حداقل رساندن اخلال گری سیدمحمدی ۱۳۸۵ نگارنده این مقاله را تحت دو عنوان مورد بررسی قرار داد فضای فیزیکی فضای معنوی