سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – موسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان
مجتبی مقصودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تامین و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نمای ددر ادامه جهت یافتن برآورد تابع مصرف برق براستفاده از نرم افزار استفاده گردیده است. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیونی میزان تأثیر عواملی چون قیمت برق، ارزش افزوده بخش صنعت، قیمت کالاهای جانشین برق همچون گازطبیعی و گازوئیل و عواملی دیگر را روی میزان مصرف برق در بخش صنعت استان اصفهان برآورد میگردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، ترازنامههای انرژی و آمار تفضیلی صنعت برق ایران برای متغیرهای مربوطه استفاده شده است.. نتایج تحقیق مؤید آن است که قیمت برق در این بخش اثر معناداری روی مصرف برق نداشته است.