سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسحاق رسولی سرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کریم کوهی – کارشناس اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر شرفخانه

چکیده:

دریاچه اورمیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور ضمن دارا بودن ویژگیهای خاص در برقراری ثبات و توازن اکوسیستمی در منطقه از جمله مهمترین مسیرهای قابل کشتیرانی در داخل کشور میباشد. توجه به موقعیت مناسب قرارگیری این دریاچه در بین استانهای آذربایجان شرقی و غربی و نزدیکی آن به مراکز جمعیتی شمال غرب اهمیت عمده ای را به این دریاچه از نظر ایفای نقش حمل و نقلی آبی مناسب بین این دو منطقه داده است. معالاسف بروز پارهای مشکلات زیست محیطی و توسعه پارهای زیرساختها باعث کاهش رونق حمل و نقل دریایی در این دریاچه گردیده است. در این مقاله ضمن اشارهای به وضعیت جغرافیایی بنادر حاضر در این دریاچه ، مسیرهای عمده کشتیرانی در این دریاچه معرفی گردیده و در ادامه وضعیت فعلی حاکم بر این دریاچه از نظر حمل و نقل آبی بررسی گردیده و مشکلات و مسائلی که در پدید آمدن شرایط رکود فعلی در این زمین ه در این دریاچه دخیل بوده است معرفی شده و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه میگردد.