سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی یگانه فعال – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز قم
مریم بردبار – عضو هیئت علمی دانشگاه قم
سید حسین جلالی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور قم
محمد مهدی دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی آب و خاک دانشگاه پیام نور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی نفوذ آب به خاک ، با اضافه کردن تیمارهای مختلف بر روی سه نوع بافت خاک ( Clay Loam ، Sandy Loam ، Clay ) در جهت اصلاح بافتهای مختلف خاک خصوصا خاک در مورد خاکهای شور مناطق گرم و خشک نظیر استان قم انجام شده است . بررسی نفوذ آب در هر سه نوع خاک با مقایسه اثر افزودن خاکستر حاصل از فضولات دامی ، به مقدار ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ تن در هکتار با کود دامی به عنوان تیمارهای اصلی و چند تیمار دیگر از جمله گچ ، اسید هیومیک و مخلوط تیمارها در ۳۹ کرت صورت گرفته است . این خاکستر که به زبان محلی (ترکی) کول (Cool) نام دارد و باخاکستر زغال چوب از نظر ساختمانی تفاوتهای دارد در بسیاری شهرها و روستاهای کشور و همچنین دیگر کشور ها همچون ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد . در این طرح سرعت نفوذ اب در خاکبه روش صحرایی استوانه مضاعف (Double Ring) در دو حالتنفوذ متوسط و نفوذ پایه اندازه گیری و با استفاده از معادله کاستیاکف – لوئیس بررسی شده است. همچنین در این درصد رطوبت های خاک در زمان اندازه گیری با هم مقایسه شد . نتیجه به دست امده نشان می دهد ، از بین ۳ تیمار خاکستر استفاده از تیمار ۲۰ تن در هکتار بهترین اثر را بر روی خاک دارد و تیمار کود دامی بهترین نفوذ پذیری را بین تمام تیمارها نشان می دهد.