سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی
کمال نوری خانکهدانی – دکترای پترولوژی،هیئت علمی گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی،هیئت علمی گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اس

چکیده:

شهرستان ده بید در ۱۸۰ کیلومتری شمال شیراز در استان فارس واقع است. منطقه مورد مطالعه با مختصاتLR=730160 E ,3368189 N و UL=702152 E , 3391110 Nبخشی از نقشه زمین شناسی۱:۲۵۰۰۰۰ اقلید محسوب می شود. درمنطقه مورد مطالعه به دلیل وجود معادن متعدد و با ارزش مرمریت مطالعه هر یک مرمریت ها اهمیت زیادی دارد. ذخایر مرمریت ده بید در بخش سنگ های کربناته ای تشکیل شده اند که بر اساس مطالعه میکرو فسیل های مشاهده شده از جمله هتروستژینا،اوربیتوئیدس و نومولیتسسن کرتاسه پالئوسن را نشان می دهند