سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فضل اله سلطانی – استاد یار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت زیاد موضوع دفن علمی و بهداشتی پسماندها ، در این تحقیق سعی شده است ضرایب نفوذ پذیری دو سیال متفاوت ( اب شهری و شیرابه ) از لایه های مستقر در کف محل دفن تخمین زده شود. در این رابطه سه نوع خاک متفاوت از نقاط مختلف کشور بصورت دست خورده به ازمایشگاه انتقال یافته است. همچنین شیرابه مورد استفاده در ازمایشات از کارخانه تهیه کود الی (کمپوست) اصفهان تهیه و به تدریج و در طول زمان تحقیق به ازمایشگاه انتقال یافته است. اب مورد استفاده در ازمایشات از اب شهری کرمان و رفسنجان فراهم شده است مصالح ژئو سنتتیک مورد ازمایش عبارت است از پرده عایقGeosynthetic Clay Liners) GCL با نام تجاری BENTOMAT که این پرده توسط محقق در ازمایشگاه طی مراحلی ساخته (مشابه سازی شده با نمونه خارجی) شده است. کلیه ازمایشات نشان دهنده این موضوع می باشند که نفوذ پذیری سیالات تراکم ناپذیر مورد ازمایش (اب شهری رفسنجان و کرمان و شیرابه کارخانه تهیه کود الی اصفهان) با انرژی تراکم لایه خاک نسبت معکوس دارند. به عبارت دیگر افزایش انرژی تراکم (از پروکتور نرمال به پروکتور اصلاح شده) با عث کاهش نفوذ پذیری می گردد. به علاوه نوع و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال عبوری تاثیر مهمی در نفوذ پذیری لایه مرکب (خاک متراکم شده و پرده عایقGCL دارد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که نحوه اماده سازی پرده عایق GCL قبل از قرار گیری در سلول) نقش مهمی در نفوذ پذیری لایه مرکب دارد. به عبارت دیگر در مرحله اماده سازی پرده عایق GCL دو عامل در نفوذپذیری ان تاثیر بسزایی دارند که این دو عامل عبارتند از درجه اشباع پرده و میزان سربار اعمال شد ه به پرده در حین غوطه وری در سیال