سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج اسدی – کارشناس ارشدآلودگیهای محیط زیست
فاطمه عباس بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجیدرضا مهری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

بدون شک تولیدزباله درزندگی روزمره گریزناپذیر است از این رودفن پسماندها هموارهبعنوان یکی ازمشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب شده است مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید جمع آوری حمل و نقل پروسه و بازیافت و دفن بهداشتی زباله بستگی دارد اخرین مرحله ازمدیریت پسماند دفن بهداشتی زباله است که به منظور جلوگیری ازاثرات زیست محیطی ناشی ازاین پروسه می بایست محلهای دفن زباله متناسب با معیارها و اصول مهندسی زیست محیطی طراحی و مورد استفاده قرارگیرند طبق قوانین مدیریت پسماند کشورهای کانادا و امریکا محل دفن شامل دولایه متراکم شده رسی بعنوان لایه های مانع حرکت آلودگی ودولایه شنی بعنوان لایه های جمع آوری و زهکشی شیرابه می باشد. دراین مقاله معیارهای فنی یک محل دفن زباله مهندسی زیست محیطی با محل دفن زباله شهرهمدان مورد مقایسه قرارگرفته است.