سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهادر اکبری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

دراین مقاله لزوم بررسی میزان کسر تشعشعی آلاینده های حاصل ازاحتراق درمشعل و ارتباط آن با میزان کل گرمای حاصل از احتراق بررسی گردیده است.کسر تشعشع حرارتی یک فاکتور اساسی در طراحی مشعل میثیر خاصی برایمنی پرسنل و تجهیزات دارد و از سویی دیگر بیانگر میزان و درجه ◌ٔ باشد،که از یک سو تا بهسوزی ترکیبات در نوک مشعل می باشد. بنابراین دراثر فرآیندسوختن و احتراق ناشی از گازهای ارسالی بهمشعل، آلاینده های مختلفی تولید می گردند که از نظر میزان و شدت کسرتشعشعی متفاوت بوده ومنجر به آلایندگی محیط و تشعشعات مضرمی گردند. نحوه اختلاط در ضمن سوختن هیدروکربنها در نوک مشعل وسرعت جریان خروجی از نوک مشعل، دو پارامتر اساسی و اثر بخش بر کسر تشعشعی، شدت پراکندگی و توزیع آلاینده ها و همچنین شدت تشعشع حرارتی می باشد. بنا براین با استفاده از روابط ریاضی میزان کسر تشعشعی بررسی شده است و سعی گردیده تا با کمک یک رابطه حاصل از برازش خطی، نقش سرعت جریان خروجی از دهانه مشعل و شدت جریان گاز ارسالی به مشعل، بر دامنه تغییرات کسر تشعشعی بررسی گردد.