سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کوهنی – دانشجوی کارشناس ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه تهران
غلامرضا نبی بیدهندی – ریاست دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
حسن هویدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

مواد زائد جامد یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می شود. تولید این مواد از جمله مشکلات مدیریت شهری است و تأثیرات نامطلوب زیست محیطی بر جای می گذارد. در این مقاله، ضمن معرفی انواع پسماندهای بیمارستانی، نحوه تفکیک و حمل آن ها و سپس انواع روش های دفع این نوع پسماندها، محاسن و معایب هر روش مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت کیفیت و کمیت پسماندهای خطرناک بیمارستانی به عنوان یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی ، ضرورتی مهم جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح این پسماندها می باشد. در پژوهش حاضر انواع مواد زائد جامد معرفی شده وروش های مدیریت آن ها به اختصار بررسی شده است. درسیستم مدیریت مواد زائد جامد با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، گزینه های مختلفی برای مدیریت آن وجود دارد که علاوه بر هزینه های اقتصادی، بار محیط زیستی مختلفی در بر دارند. با توجه به هزینهبر بودن روش های جمع آوری و دفع و همچنین آلودگی های حاصل از آن ها با مدیریت صحیح و کاهش تولید از مبدأ، در کنار تفکیک زباله های خشک و تر به منظور افزایش راندمان بازیافت می توان حجم زباله های دفع شده و مشکلات زیست محیطی حاصله را کاهش داد. از عوامل دیگری که در مدیریت صحیح مواد زائد جامد مطرح است عدم اختلاط پسماندهای خطرناک و بیمارستانی با پسماند های شهری است که در صورت عدم تفکیک، روش های مدیریتی مانند تهیه ی کمپوست و بازیافت با مشکل مواجه می-شوند.تعدد بیمارستان ها و مراکز بهداشتی-درمانی و افزایش روزافزون ارائه خدمات بهداشتی بدنبال رشد جمعیت کشور، منجر به افزایش چشمگیر تولید پسماندهای بیمارستانی شده است. برخی از این پسماندها سمی و خطرناک بوده و دفع صحیح آنها نیاز به برنامه ریزی دارد. مهمترین خطر زباله های بیمارستانی آلوده سازی محیط با عوامل پاتوژن و باکتری هاست و مشکلات از بین بردن این زباله ها نیز در مرحله اول با پتانسیل آلوده سازی بیولوژیک آنها مرتبط می باشد.کلید رسیدن به مدیریت کارآمد پسماندهای بیمارستانی، شناخت خصوصیات کمی و کیفی این مواد، جداسازی، جمع آوری و در نهایت تصفیه و دفع مناسب می باشد. این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و علاوه بر تعیین وضعیت تولید، تفکیک، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای بیمارستانی، میزان وزن سرانه تولیدی زباله ها در سطح بیمارستان ها نیز مشخص شده است. . امروزه مواد زائد بیمارستانی جز زائدات خطرناک طبقه بندی می شوند.روش های پیشنهادی در این پژوهش تفکیک زباله های عفونی و خطرناک از پسماندهای معمولی در داخل بیمارستان ، سوزاندن بخش های عفونی در زباله سوز مرکزی در خارج از شهر و هچنین افزایش آگاهی مردم و آموزش کارکنان در مورد آلودگی های ناشی از پسماندهای بیمارستانی می باشد.