سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
امید طبیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

تالاب کافتر به عنوان یک زیستگاه با ارزش جهت حفاظت از حیات وحش به حساب می آید در حوزه دریاچه کافتر از رده خزندگان نمونه هایی از اعضا سه راسته مارها، سوسمارها و لاک پشتان وجود دارد و بطور کلی ۲۴ گونه مار متعلق به ۳ خانواده تشخیص داده شد که دراین میان خانواده Typhlopidae تنها یک گونه و خانواده Viperidaeچهار گونه و خانواده colubridaeما بقی گونه ها یعنی نوزده عدد را به خود اختصاص داده اند از مجموع مارهای شناسایی شده که فهرست آن ها در جدول شماره نه ذکر گردیده است ۶ گونه سمی، ۳ گونه نیمه سمی و ۱۵ گونه از انواع غیرسمی می باشد از بین مارهای منطقه مورد مطالعه تنها دو گونه متعلق به جنس Natrix که زندگی ابزی دارند وابسته به اکوسیستم دریاچه تشخیص داده شد که این مارها در نواحی پرگیاه دریاچه، علفزارهای تالابی، آبراهه های منتهی به دریاچه، چمن زارها و بیشه های مجاور چشمه ها دیده می شوند.