سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا جاودانی – کارشناسی ارشد باغبانی میوه کاری

چکیده:

بطور کلی شناسایی و معرفی رستنهای یک منطقه اهمیت ویژه ای دارد که از آن جمله میتوان به امکان دسترسی آسان و سریع به گونه گیاهی خاص درمحل و زمان معین تعیین پتانسیل و قابلیتهای رویشی منطقه امکان افزایش تعدادگونه های منطقه از نظر تراکم شناسایی گونه های مقاوم و گونه های درحال انقراض کمک به حفظ آنها شناسایی گیاهان دارویی و استفاده اصولی از آنها و کمک به تعیین پوشش گیاهی کشور نامبرد آبگرم معدنیفردوس با وسعتی درحدود ۵۰۲۷۶ هکتاردر۲۰کیلومتر شمال شرقی شهرستان فردوس قرار گرفته است اقلیم منطقه با توجه به روش دومارتن خشک و با روش آمبرژه خشک و سرد است شناسایی و بررسی فلورستیکی گیاهان این منطقه ازطریق مراجعه به منطقه مورد بررسی درفصل رویشی پیمایش صحرایی استفاده از تجارب کارشناسان اگاه درزمینه گیاه شناسی و مرتعداری مصاحبه با کارشناسان اداره منابع طبیعی و افراد و دامداران مطلع محلی انجام پذیرفت