سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما کاظمی – گروه متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده – دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد موسوی خوئی – دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برونایزینگ یکی از فرآیندهای ترمو شیمیایی برای بهبود خواص سطحی فلزات و آلیاژها مخصوصا مقاومت به سایش به شمار میرود. یکی از روش های برونایزینگ الکترولیز در حمام مذاب حاوی بوراکس و اسید بوریک است. در این پژوهش نمونه هائی از چدن نشکن در دماها زمانها و جریانهای مختلف با استفاده از این روش پوشش داده شدند و ضخامت و سختی و ساختار آنها بررسی گردید. نتایج آزمایشهای متالوگرافی و XRD نشان داد که لایه ایجاد شده به صورت دندانه ای و شامل یک لایه خارجی FEB و لایه داخل Fe2B است. سختی این لایه ها در حدود HV 1800-2000 ضخامت لایه براید ایجاد شده با ریشه دوم زمان عملیات در دمای ثابت ارتباط دارد. همچنین با افزایش جریان و دمای عملیات ضخامت پوشش افزایش می یابد. نتایج آزمایش sem حاکی از وجود یک ناحیه غنی از سیلیسیم مابین لایه براید و زمینه می باشد. در این ناحیه گرافیتهای غیر کروی نیز مشاهده شدند که نظر میرسد در اثر تغییر میزان انحلال کربن در آهن در حین سرد شدن از دمای برایدینگ تا دمای اتاق رسوب کرده باشند.