سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامی – کارشناس ارشد نیرو محرکه مکانیک- پژوهشکده قوای محرکه دریایی
مرتضی آسیابان عنبرانی – کارشناس موتور برو ننصب – مرکز طراحی مهندسی توس دریا
محمد جواد رستمانی – کارشناس ارشد نیرو محرکه مکانیک- پژوهشکده قوای محرکه دریایی

چکیده:

در صنعت دریا موتورهای درون سوز استفاده گستردهای دارند، شناورهای سبک تندرو نظامی، تفریحی و ماهیگیری برای رانش از موتورهای اشتعال جرقهای برون نصب استفاده میکنند. با عنایت به گستردگی استفاده این نوع موتورها در کشور، عیوب رخ داده در آنها قابلیت بررسی و مطالعه دارند. در این مقاله، تلاش گردیده که به مطالعه و بررسی عیوب رخ داده در موتورهای برون نصب دریایی، علل آن و همچنین پیشنهادهای جهت بررسی بیشتر و ارائه راهکارهای جهت کاهش و حذف عیوب پرداخته شده است. عیوب بوجود آمده در این نوع موتورها عموما آسیب دیدگی محفظه احتراق، براثر ذوب شدگی موضعی در ناحیه تاج پیستون در محدوده سوپاپ دود بوده و علل بررسی شده در این تحقیق شامل: ایراد در سیستم خنک کاری موتور، ایراد در سیستم روغن کاری موتور، عدم استفاده از روغن مناسب، اعمال بار بیش از حد به موتور بر اثر عدم رعایت سیکل عملکردی موتور(کاربری ناصحیح)، اعمال بار بیش از حد به موتور براثر بار بیش از حد شناور(وزن شناور و نوع پروانه)و عدم استفاده از سوخت مناسب(اکتان پایین، مشقات نفتی، نگهداری ناصحیح سوخت و…) میباشند. در خاتمه نیز راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش این عیوب نیز ارائه گردیده است.