سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مر یم سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
سمیرا طالب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
حمیدرضا پاکزاد – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهرداد پسندی – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

با توجه به این که دریای عمان یکی از مهمترین اکوسیستم های آبی در قاره آسیا محسوب می گردد، لذاتوجه به آلایندگی رسوبات و آب این منطقه از اهمیت زیست محیطی خاصی برخوردار می باشد. منطقه موردمطالعه در این تحقیق بخش فلات قاره دریای عمان واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد. این محدوده دو منطقه عمده چابهار و پی بشک را به خود اختصاص می دهد.آنالیزهای صورت گرفته توسط AAS غلظت بسیار بالای برخی از فلزات سنگین را نشان می دهد که از جمله آنها می توان به عنصر SR اشاره نمود. مطالعات صورت گرفته بر روی نمونه های رسوب این منطقه نشان می دهد که هرچه ذرات رسوبات دانه ریزتر می شوند، به علت افزایش کانی های سنگین موجود در این رسوبات میزان تمرکز نسبی عناصر سنگین نیز در آنها افزایش می یابد. با تکیه بر مقادیر مربوط به فاکتور غنی شدگی و شاخص زمین انباشتگی رسوبات، منطقه مورد مطالعه از لحاظ غلظت فلزات سنگینی همچون Co و Cd شدیدا آلوده و نسبت به عنصر CU غیر آلوده تشخیص داده شده است. عناصر Ni و Pb, Znدررده غیر آلوده تا کمی آلوده قرار می گیرند.