سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی – شرکت فولاد آلیاژی ایران
طاهره حقیر – شرکت فولاد آلیاژی ایران
رضا رضایی – شرکت فولاد آلیاژی ایران
محمدعلی جعفرزاده – شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

فولاد بیرینگ SAE52100 یکی از فولادهایی است که جهت کاهش سختی و افزایش قابلیت ماشین کاری باید تحت عملیات آنیل کروی شدن قرار گیرد. سیکل های رایج کروی کردن این فولاد حدوداً ۲۰ ساعت طول می کشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی پامترهای بهینه عملیات حرارتی جهت کاهش زمان سیکل و دستیابی به توزیع یکنواخت تر و کاربیدهای ریزتر در ریز ساختار می باشد. بدین منظور، با مطالعه روی چگونگی انجام استحاله DET در حین عملیات حرارتی، سیکل های مختلفی طراحی وانجام شده و نمونه ها از نظر سختی و ریزساختار با استفاده از دستگاه سختی سنج و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که با آستنیته کردن فولاد در دمای C˚۷۹۰ تا دمای ۷۲۵ ˚C و سپس سرد شدن در هوا، ریز ساختار کاملاً کروی با زمینه فریتی حاصل شده و سختی حداکثر به ۲۰۷HB می رسد. علاوه بر اینکه مدت زمان سیکل مذکور کمتر از ۳ ساعت است، اندازه کاربیدها در نمونه ها به کمتر از ۱µm می رسد.