سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش گودرزی – استادیار- دانشگاه یاسوج
محمدحسن شجاعی فرد – استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید جندقی شاهی – کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عبور دو خودرو از کنار یکدیگر میتواند اثر قابل توجهی بر روی مصرف سوخت و پایدار آنها در جاده داشته باشد. زمانی که دو خودرو از یکدیگر سبقت میگیرند و یا از هم عبور میکنند، جریان اطراف بدنه هر کدام متقابلاً بر روی دیگری تاثیر میگذارد و سبب ایجاد یک جریان باد ناگهانی شدید میشود. در این تحقیق با تکیه بر نتایج تجربی گذشته، به بررسی و شبیه سازی عددی و درک رفتار آیرودینامیک خودروها در زمان سبقت گرفتن از یکدیگر بر روی یک مدل ساده شده با استفاده از نرم افزارANSYS CFXپرداخته میشود و اثر پارامترهایی نظیر فاصلههای طولی و عرضی خودروها از یکدیگر بر روی ضرائب آیرودینامیکی حاصله از مانور سبقت بررسی میگردد