سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم سینکاکریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محبوبه مرادی شهربابکی –
رامین زادغفاری –
آمنه سینکاکریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مقوله مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژِ خود به عنوان یکی از منابع جدید انرژی درکنار منابع فیزیکی موجود محسوب میشود دراین مقاله به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژِ و اصول و اهمیت مدیریت و ممیزی انرژی پرداخته شده است روشهای مختلف انتخاب بهترین پروژه از نوع تصمیم گیری چندمعیاره mcdm که برای حل مسائل تصمیم گیری و انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود بسیار قوی و پرکاربرد می باشند مورد بررسی قرارگرفته است روشهای تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی ۶AHP) ، TOPSIS ومیانگین گیری وزنی مرتب شده OWA تحلیل و بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.