سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروغ خواجه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی
مهرداد نیاکوثری – استادیار دانشگاه شیراز
راحله روانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی رفتار مصرفی در ارتباط با میزان و نوع مصرف شکلات رنگ بسته بندی مورد پسند و تمایل افراد به مصرف اسنک بارخرمایی – اجیلی بطور خاص پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که ۹۱/۷% از پاسخ دهندگان ۲۳۰ نفر تمایل به مصرف شکلاتدارند و از میان ۲۷/۴% از افراد بصورت همیشگی شکلات و ۷۱/۳% گاهی اوقات مصرف کننده شکلات هستند بیشترین تمایل مربوط به شکلات سیاه ۴۷/۸% پس از آن شکلات شیری ۲۳/۵% بود و ۶۹/۱% افراد شکلاتهای نرم را به انواع خرد شونده ترجیح داده اند ۳۸/۳% رنگهای شاد ۳۹/۹% رنگهای تیره و ۲۹/۶% رنگهای روشن و درصد باقیمانده به صورت ترکیبی رنگهایمختلف را برای بسته بندی شکلات انتخاب کردها ند نتایج ارزیابی حسی نشان میدهد که عطر و طعم اسنک بار خرمایی – آجیلی مورد پذیرش کلی ۸۸/۳% افراد بوده است.