سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا منصوری نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای آلومینیوم برنز در ساخت پیچها، شیرها، قطعات پکپ در کندانسورهای ایستگاههای قدرت و صنایع دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین سختی سطحی، خواص سایش و خواص خوردگی این آلیاژها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق ریز ساختار و سختی آلیاژ آلومینیوم برنز سری C63000، قبل و بعد از ذوب سطحی به روش TIG مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ بالای حرارت اعمال شده توسط TIG باعث ذوب لایه نازکی از سطح شده و به سبب فرآیند خود سرد شوندگی و سرد شدن سریع امکان ایجاد فازهای نیمه پایدار افزایش می یابد. مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) و آنالیز پراش پرتو X نشان می دهد که در اثر این فرآیند ساختار دو فازی a+B به ساختار نیمه پایدار B تبدیل شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سختی این آلیاژ پس از ذوب سطحی و فرآیند سریع سرد شدن در حدود سه برابر افزایش یافته است.