سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده
محمدرضا محزون – استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمدرضا هدایتی راد – کارشناس ارشد الکترونیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فناوری اط
امین بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع) دانشکده ف

چکیده:

یکی از روشهای تعیین پارامترهای حرکت در فضای سه بعدی، پردازش تغییرات ایجاد شده در تصاویر دوربین متصل به بدنه ی هواپیما می باشد. امکان کنترل چرخش ناگهانی و حرکت های انتقالی هواپپما با استفاده از محاسبه شار نوری حاصل از تصاویر اخذ شده صحنه، از موضوعات چالشی می باشد. با توجه به عدم ایده آل بودن شارهای نوری محاسبه شده، برای تعیین پارامترهای حرکتی بایستی از اطلاعات قابل دسترس دیگری نیز استفاده کنیم. به همین منظور روش حداقل مربعات برای کاهش اثر نویز پیشنهاد می شود. این روش با مینیمم کردن خطای بین شار نوری نویزی و شار نوری ایده آل، پارامترهای حرکت را محاسبه می کند. در این مقاله با معرفی مشکلات موجود برای محاسبه همزمان پارامترهای حرکت دورانی و انتقالی، فرض می کنیم که پرنده حرکتی انتقالی دارد و سپس پارامترهای حرکت انتقالی توسط روش پیشنهادی محاسبه می شود.