سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه مهنی روش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ک
علی حیدری پناه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان،ایرا

چکیده:

با توجه به اینکه اغلب پروژه های عمرانی که در خاک های غیر اشباع اجرا می گردند،اهمیت مطالعه رفتار این گونه خاک ها بسیار ضروری می باشد. یکی از پارامترهای مهم در خاک های غیر اشباع که باعث تغییر در ضریب اطمینان در پایداری می گردد،مقاومت برشی می باشد. در خاکهای غیر اشباع مقاومت برشی تابعی از تغییرات فشار آب و هوای موجود در خاک می باشد. در این تحقیق،اختلاف فشار هوا و آب به عنوان ماتریس مکش خاک معرفی می گردد. در این مطالعه از یک نوع خاک غیر اشباع با درصد معین که تحت انرژی های متفاوت در آزمایشگاه متراکم میگردد،استفاده گردیده است. با توجه به تغییر انرژی تراکم، تغییرات قابل ملاحظه ای در ماتریس مکش خاک بوجود آمده است که این تغییرات ناشی از تغییر فشار هوای حفره ای می باشد و تغییر در ماتریس مکش منجر به تغییر در مقاومت برشی خاک می شود