سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فضل الله سلطانی – استادیار گوه مهندسی عمران – دانشگاه تهصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
هادی نظری رباطی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
فواد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

خسارت های جانی و مالی ناشی از خرابی های شیروانی های خاکی نظیر سد های خاکی بسیار زیاد می باشد، همچنینشیروانی های خاکی به علت حجم بالای خاک برداری و خاکریزی از نظر اتصادی بسیار مهم می باشند. در اکثر روش های پایداری شیروانی های خاکی از فرض اشباع بودن خاک استفاده میشود که طرح دقیقی را در بر نمی گیرد. در این تحقیق ضمن آشنایی مختصر با ماتریس مکش خاک ، تغییرات این ماتریس بر مقادیر تنش برشی خاک اشاره می گردد. بر اساس نتایج تحقیق، تغییرات ماتریس مکش خاک رابطه ای تقریبا خطی با تنش برشی داد.