سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیات علمی گروه محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

مانگروها، اکوسیستم های تالابی ساحلی هستند که در مناطق م صبی، لاگونها و حاشیه کانالهای رودخانه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان از جمله خلیج فارس یافت می شوند . خلیج فارس بدلیل برخورداری از شرایط اکولوژیکی و منابع طبیعی منحصربفرد یکی از مهمترین اکوسیستمهای بیوسفر محسوب میگردد. در منطقه خلیج فارس هشت کشور دارای خطوط ساحلی میباشند که از مجموع هشت کشور ساحلی خلیج فارس، هفت کشور دارای اکوسیستمهای تالابی مانگرو هستند . سطح اکوسیستم های مانگرو در خلیج فارس بیش از ۴۴ هزار هکتار می باشد که این سطح در حدود۰/۷۶ درصد از سطح اکوسیستمهای مانگرو در منطقه آسیا را به خود اختصاص می دهد . در این منطقه عربستان سعودی با ۲۰۰۰۰ هکتار و کویت با ۵ هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین سطح مانگرو را به خود اختصاص داده اند. بر اثر توسعه فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی و دیگر فعالیتهای انسانی در منطقه خلیج فارس ، در طول یک دوره ۲۵ ساله از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ میلادی، ۹۹۵۵ هکتار یعنی در حدود ۱۸ درصد از سطح اکوسیستم های مانگرو این منطقه کاسته شده است.