سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی علی آبادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، گروه علوم زمین ، محلات ، ا
علی محمد رجبی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، گروه علوم زمین ، محلات ، ا
سمانه سروش – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

فعالیتهای معدنی اغلب همراه با تولید پسماندهایی زیانبار می باشد که باعث آلودگی منابع آب و خاک محیط زیست م ی گردد. ارزیابی زیست محیطی این فعالیتها در راستای کنترل آلودگیهای احتمالی ناشی از آنها انجام میگیرد.. معدن وکارخانه فرآوری سرب و روی راونج با فعالیت چند دهه ای خود دارای سدباطله رو به گسترشی میباشد. موقعیت محل معدن ، کارخانه فرآوری و مشرف بودن سد باطله و جاده حمل ونقل مواد معدنی به مناطق کشاورزی و مسکونی روستایراونج لزوم انجام یک ارزیابی زیست محیطی را بیش از بیش لازم وضروری می نماید. نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در این راستا و نمودارهای پهنه بندی توزیع عناصر سنگین در منطقه نشان میدهدکه توزیع مقادیر مس ، سرب وروی و منگنز متاثر از سد باطله می باشد و با نزدیک شدن به سد باطله غلظت نها زیاد می شود همچنین مقایسه نتایج حاصل از مقایسه غلظت های موجود با مقادیر مجاز هر عنصرنشان می دهد که جیوه ، ارسنیک ، نیکل و کروم هیچ گونه الودگی را در منطقه ایجاد ننموده اند . اما عناصر سرب ، روی ، مس ،منگنز ،کادمیوموآهن در مقادیر بالاتر ازحد مجاز بوده وباعث آلودگیهای زیست محیطی در بخشهایی از منطقه بویژه در بخشهای پائین دست سد باطله شده اند